wortal d-finanse/Dydaktyka finansów w szkołach wyższych

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
DYDAKTYKA TO NASZE HOBBY
wersja 2.1.

d-finanse edycje dotychczasowe d-finanse 2012 - podsumowanie

[GALERIA ZDJĘĆ Z OBRAD KONFERENCJI]


Kolejna edycja konferencji dydaktycznej d-finanse 2012/Dydaktyka finansów w szkołach wyższych przeszła do historii. Tegoroczne spotkanie kadry dydaktycznej szkół wyższych dotyczyło przede wszystkim wymiany doświadczeń dotyczących wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji. Gościliśmy również członków Komitetu Nauk o Finansach PAN, którzy brali udział w jednej z sesji konferencji. Spędziliśmy ten czas w miłej atmosferze, słuchając inspirujących wystąpień i ciekawych głosów w dyskusji.

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM KONFERECJI d-finanse 2012,

A SZCZEGÓLNIE PRELEGENTOM I DYSKUTANTOM.

 

W ramach konferencji odbyły się trzy sesje, których kolejność oraz zawartość merytoryczna została przedstawiana zgodnie z uprzednio zaplanowanym programem. Pierwsza z nich, prowadzona przez prof. dr hab. Andrzeja Gospodarowicza dotyczyła stanowiska Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk w zakresie Krajowych Ram Kwalifikacji, a przedstawiono ono zostało przez prof. dr hab. Krzysztofa Jajugę – członka Prezydium Komitetu Nauk o Finansach PAN. Tematyka kolejnej sesji zawiązana była z doświadczeniami wdrożeniowymi w zakresie Krajowych Ram Kwalifikacji. Podczas tej sesji, prowadzonej przez prof. dr hab. Leszka Patrzałka – członka Prezydium Komitetu Nauk o Finansach PAN, zostały zaprezentowane prace oraz inicjatywy wdrożeniowe podejmowane przez uczelnie ekonomiczne w obszarze Krajowych Ram Kwalifikacji. Podczas tej sesji miały miejsce prezentacje dr Bożeny Ciupek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, prof. dr hab. Doroty Korenik oraz dr Bożeny Ryszawskiej-Grzeszczak z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Sesja trzecia dotyczyła efektów kształcenia oraz doświadczeń dydaktycznych. Podczas tej sesji, prowadzonej przez prof. dr hab. Adama Kopińskiego, zostało zaprezentowanych sześć referatów. Dr Małgorzata Porada-Rochoń oraz dr Magdalena Zioło z Uniwersytetu Szczecińskiego przedstawiły referat dotyczący efektów kształcenia w dydaktyce szkół wyższych. W wystąpieniu dr Anny Białek-Jaworskiej z Uniwersytetu Warszawskiego przedstawiono tematykę praktycznej nauki rachunkowości z wykorzystaniem międzynarodowej platformy Faster. Wśród przedstawionych prezentacji znalazło się również interesujące wystąpienie autorstwa dr Blanki Tundys oraz dr Magdaleny Zioło z Uniwersytetu Szczecińskiego dotyczące wykorzystania aktywnych metod w nauczaniu finansów w szkołach wyższych. Kolejny prelegent, dr Andrzej Wolski z Centrum Prawa Bankowego i Informacji, w swoim wystąpieniu przedstawił program edukacyjny sektora bankowego oraz szkół wyższych pod nazwą „Nowoczesne zarządzanie biznesem”. Prezentacja dr Justyny Zabawy z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu dotyczyła efektów kształcenia w kontekście świadomości oraz oczekiwań studentów. Ostatni z prelegentów, dr Adam Nosowski z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, przedstawił problematykę kreowania marki przedmiotu dydaktycznego.

Przedstawiane referaty dobitnie pokazały, iż zakres inicjatyw i projektów podejmowanych w obszarze dydaktyki jest zróżnicowany i dynamiczny. Wszystkie one pokazują, iż kadra dydaktyczna kierunków finansowych jest świadoma czynników zmian oraz ich zróżnicowania, a ponadto potrafi w kreatywny sposób im sprostać. Realizacja programu konferencji pozwoliła na wartościową wymianę doświadczeń oraz kontynuację współpracy naukowo-dydaktycznej między ośrodkami.


Udostępniono wybrane prezentacje towarzyszące referatom wygłaszanym podczas obrad konferencji d-finanse 2012. Prezentacje są udostępnione w formacie FLASH i ich obejrzenie jest możliwe od razu w przeglądarce internetowej. Przejścia między slajdami następują po kliknięciu w dowolnym miejscu prezentacji. Dostęp do prezentacji w sekcji menu ZASOBY DYDAKTYCZNE/prezentacje z d-finanse 2012. Zapraszamy.

 
Zdjęcia z obrad (i przerw) konferencji dydaktycznej d-finanse 2012